Olagligt med internetjournaler

Landstinget i Uppsala ville låta patienterna läsa sina sjukjournaler via internet. Olagligt, konstaterar Datainspektionen och uppmanar landstinget att upphöra med den försöksverksamhet som redan inletts.
Tanken var att Uppsala läns 300 000 invånare och alla som vårdas vid Akademiska sjukhuset nästa år skulle kunna ta del av läkarnas journalanteckningar samt resultat av provsvar och remisser. I dag finns mycket krångel med pappersjournaler som ligger utspridda på de olika vårdinrättningarna. Det ville landstinget undvika genom att samla all dokumentation om patienten i en enda elektronisk journal, oavsett var patienten fått vård i landstinget. Utan att invänta Datainpektionens (DI) tillstånd startade landstinget ett försök med 350 patienter. De har kunnat läsa sina journaler genom att på en dator knappa in sitt personnummer och en fyrsiffrig säkerhetskod. Det resulterade i ett sms-meddel ande till patientens mobiltelefon med en särskild säkerhetskod för att komma åt journalen. DI beslutade att granska projektet. På torsdagen fann styrelsen att utlämnandet strider mot vårdregisterlagen, som reglerar datorjournaler och patientadministrativa system. Där finns en bestämmelse som säger att endast den som behöver uppgifterna för sitt arbete får ha så kallad direktåtkomst till vårdregister. Benny Eklund, landstingets projektansvarige, får nyheten om DI:s beslut när TT ringer upp. Enligt honom redogjorde landstinget för ett drygt år sedan för sina planer, men DI reagerade först när massmedierna i augusti tog upp saken. - Om en tillsynsmyndighet begär att få komma hit, kommer hit, säger att detta inte föranleder någon vidare åtgärd och sedan inte hör av sig mer - då drar man väl en del slutsatser. Inte något godkännande i och för sig men heller inte tvärtom, det vill säga att försöket stoppas. TT: Kommer landstinget att fortsätta försöket? - Det kan jag inte säga, jag måste läsa beslutet först, svarar Benny Eklund. En patient har visserligen normalt rätt att få se sina egna uppgifter i vårdregistren, men inte genom direktåtkomst. DI påpekar också att det i enstaka fall gäller sekretess så att den enskilde inte kan få ut uppgifter om sig själv. En sekretessprövning måste alltid ske innan uppgifter lämnas ut till en patient, anser DI och skriver: "Det är alltså olagligt att lämna ut uppgifter ur vårdregister via internet på det sätt som landstinget i Uppsala har gjort. Datainspektionen förutsätter att landstingsstyrelsen upphör med att ge enskilda patienter direktåtkomst till uppgifter i vårdregister." Lars Pedersen/TT 031016-2004