Nytt system för reseavdrag

Ett nytt system för avdrag för resor till jobbet i deklarationen kan komma att införas i Sverige om ett drygt år
En arbetsgrupp inom socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet studerar sen några månader det system för reseavdrag som används i Danmark och Norge. Där bygger reseavdraget enbart på avståndet mellan bostad och arbetsplats och inte på kostnaderna. Ordföranden i skatteutskottet, socialdemokraten Arne Kjörnsberg från Borås, tycker att systemet är bra eftersom det gynnar samåkande och kollektivtrafik och är så enkelt att skattemyndigheterna kan ägna sig åt viktigare saker. Några beslut om att införa det nya systemet har ännu inte fattats.