För högt ljud vid Arvikafestivalen

Ljudnivåerna under Arvikafestivalen var alltför höga och kommunens mätresultat kan komma att kräva genomgripande förändringar i framtiden för att skydda de närmaste grannarna.

De högsta ljudvolymerna kommer från Apollotältet, som är den näst största scenen, och discjockeyverksamhten på VIP-området, men också från spelningar på de två campingscenerna. Dessa spelningar förslås bli förbjudna mellan klockan 22 och 06.

Det skriver idag Arvika Nyheter.