Medicin direkt från läkaren för lungcancerpatienter

Nu ska nya rutiner inom Landstinget Västmanland underlätta för lungcancerpatienter. Hanteringen av vissa läkemedel mot sjukdomen kommer att ändras från receptförskrivning till rekvisition. Det innebär att patienten får ut sin medicin direkt från läkaren istället för att hämta ut den på Apoteket.

En fördel med det är att den sjuke får rätt mängd medicin med sig hem.

– Det innebär en högre patientsäkerhet, eftersom risken för feldoseringar minskar, säger landstingsrådet och centerpartiesten Birgitta Andersson.

Förändringen innebär också en besparing, enligt Landstinget. Vid receptförskrivning hämtar patienten ut hela förpackningar av läkemedlet på Apoteket, och det kan leda till att en del dyra tabletter aldrig används.

Eva Kleppe
eva.kleppe@sr.se