Koppling mellan ton och finger

Det finns en koppling i hjärnan mellan ljudet och rörelsen. När pianister hör ett stycke musik så kan det bokstavligt talat börja rycka i deras fingrar. Och omvänt, när en pianist spelar på en tyst klaviatur, aktiveras hörselcentrum i hjärnan.
Den här kopplingen mellan ton och finger är dock inget som är begränsat till proffsen, det visar ny forskning i Hannover i Tyskland. Det behövs bara 20 minuters övning för att en nybörjare ska bilda dessa mönster i hjärnan. Efter fem lektioner kunde forskarna tydligt se på bilder av hjärnan att när en försöksperson bara lyssnade på ett pianostycke, så aktiverades rörelsecentrum. När nybörjaren knappade på en tyst klaviatur så uppstod aktivitet i hörselcentrum. Precis som hos proffsen alltså.