Massiv kritik mot bygge på Hällarna

Under sommaren har gotlänningar och myndigheter haft möjlighet att tycka till om den nya planan för Hällarna söder om Visby, och många har tagit tillfället i akt för att framföra sina protester.  

Det huvudsakliga argumentet mot att bygga anläggningen är att Södra hällarna är ett utmärkt område för rekreation och friluftsliv.

En privatperson skriver i sitt yttrande: "Vem bryr sig om havsutsikt när man är inne i en hall och simmar eller spelar basket".

Andra åsikter när det gäller idrotten är att man borde samla all idrott, inklusive badhus, till Rävhagen eller området kring Exhuset där det redan idag finns ett flertal anläggningar.

Sveriges lantbruksuniversitet avråder från all exploatering och påpekar att få länder i Sverige kan stoltsera med ett område med nära 100 rödlistade arter inom gångavstånd från centrum.

Flera privatpersoner anser att en bebyggelse på hällarna är helt oförenligt med målen för en hållbar utveckling och Ekokommun Gotland.

En person som bor i Vibble och ofta cyklar förbi området skriver:

"Man undrar om det är djävulskap, brist på estetiskt sinnelag eller avsaknad av empati som ligger bakom att avveckla detta fantastiska område till ett slentrianmässigt bebyggt förortsområde".

Gotlands Biologiska Förening har i många år kämpat hårt för ett bevarande av Södra hällarna och man påpekar också att den namninsamling som gjorts mot bebyggelse på Hällarna inte kan nonchaleras av Gotlands kommun i sitt fortsatta behandlande av översiktplanen.