Råttor i trädgård upprör Falkenbergsbor

En grovt misskött fastighet på Brattens väg i Falkenberg upprör de kringboende. Trädgården har i flera år varit full av sopor, som enligt grannarna drar till sig råttor och annan ohyra.
Den äldre man som äger villan har inte gjort något åt situationen trots påtryckningar från bygglovsnämnden. Grannarna är upprörda över att ingenting händer, de tycker att kommunen måste komma och röja upp i trädgården. Men kommunen har ingen laglig möjlighet att gå in och städa någons egendom, säger plan- och bygghandläggaren Gert Karlsson. Vad man kan göra är att hota med vite, vilket också har gjorts, och till slut kan bygglovsnämnden begära att kronofogden verkställer uppröjningen. Men det är en lång och komplicerad process, särskilt eftersom fastighetsägaren på Brattens väg flitigt har överklagat tidigare beslut. Det är miljö- och hälsoskyddskontorets sak att bedöma om den skräpiga trädgården är en sanitär olägenhet. Och så illa är det inte, enligt förvaltningschefen Anders Ramberg. Inspektioner har inte visat några spår efter råttor i eller kring fastigheten.