Flygtrafiken ska minska i fjällen

Flygtrafiken i fjällvärlden ska regleras ännu mera. Sedan tidigare är flygtrafiken i nationalparker och reservat förbjudet. Nu föreslår Luftfartsverket och Naturvårdsverket det ska införas flygförbud i samma områden där det i dag är skoterförbud.
Det handlar om de områden som kallas för regleringsområde A och B i fjällvärlden, exempelvis Kebnekaise, Sulitelma och Vindeln-Laisfjällen. Här är skotertrafiken starkt begränsad och nu föreslår de två myndigheterna att även flygtrafiken ska minskas, genom att start och landning förbjuds. - Det är regering och riksdag vill ha bort bullret från fjällen. Det som kan regleras är skoter och flyg och skotertafiken är redan reglerad i vissa områden. Nu har vi tagit fram ett motsvarande när det gäller landning av flyg också, säger Allan Nilsson, avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket. Är flygtrafiken ett problem i dag? - Det står i regeringens proposition att det ska vara försumbart buller. Det kan ju bli en omfattande turistflygning i fjällen i framtiden och då är det bra om det regleras redan nu, säger Allan Nilsson. Men det finns möjligheter till dispenser när det gäller skotertrafik, exempelvis för renskötseln, och Allan Nilsson tror att samma möjligheter kommer att gälla även för flygtrafiken. - Det troliga är att samma regler kommer att gälla som för skotertafik när det gäller undantag. Men det har vi inte diskuterat exakt utan det kommer senare. Vad innebär det för renskötseln? - Renskötseln är undantagen när det gäller skotertrafik för bevakning och drivning av renar. Det mesta talar för samma regler för flyget, säger Allan Nilsson.