Kommun och näringslivsbolag ska driva turistbyrå

Det blir Härnösands kommun och det helägda näringslivsbolaget som tar över driften av turistbyrån i Härnösand. Turistbyråns verksamhet som tidigare drevs av en ekonomisk förening havererade sedan förre VD och stryrelseordföranden misslyckats med ekonomin.
Näringslivsbolaget kommer att ta över driften i ett halvår, sedan ska kommunledningen fatta belsut om hur den fortsatta turistverksamheten ska drivas i Härnösand. Dem tre anställda berörs i dagsläget inte av den nya överenskommelsen. Risken är därför fortfarande stor att de förlorar sina jobb