Klartecken för tunnelbygge

Tunnelbygget genom Hallandsås får fortsätta. Miljööverdomstolen avslår åsbornas överklagan.
Miljööverdomstolen ger klartecken för tunnelbygge enligt Banverkets beskrivning. Som mest tillåts hundra liter vatten läcka ut varje sekund i samband med tunnelbygget. Milööverdomstolen konstaterar att det finns risk att vissa skyddade livsmiljöer inom så kallade Natura tvåtusen-områden på Hallandsås ska skadas av bortledningen av grundvatten. Men genom att tillföra vatten så menar domstolen att det går att undvika eller minska skadan. Därför ska Banverket föra tillbaka vatten till områden som är känsliga för torka. Däremot tror inte Miljööverdomstolen att åsens naturmiljö i stort kommer att ta skada. Enligt domstolen så FINNS det tillräckligt bra metoder för att undvika att kommunala vattentäkter eller skyddsvärd natur ska påverkas negativt. Banverket räknar med byggstart under vintern - men Staffan Seeberg från aktionsgruppen Rädda Lya är orolig. Han säger till P4 Radio Halland att Banverket redan har visat att det INTE går att bygga tunneln på ett säkert sätt. I februari gick Miljödomstolen med på Banverkets begäran, men flera boende överklagade till Miljööverdomstolen. Nu går alltså även miljööverdomstolen på Banverkets linje. -Nu återstår bara att försöka påverka regering och riksdag i frågan, säger en av de klagande, Sven Hogfors, till P4 Radio Halland.