Influensan

Klart vilka som vaccineras först

Gravida kvinnor, sjukvårdspersonal och personer med kroniska sjukdomar kommer att prioriteras när Landstinget i Värmland startar vaccinationerna mot den så kallade svininfluensan om en månad. Däremot är det osäkert om alla värmlänningar hinner vaccineras innan kulmen på influensaepidemin är nådd.

– Gravida har en särställning, mot bakgrund av den information vi har från södra halvklotets vinter och så inser vi att den personal som arbetar med sjukvård måste vaccineras tidigt så att våra egna system kan fungera, säger smittskyddsläkare Olle Wik.

Han tror att vaccinationerna kan komma igång den 1 oktober, alternativt den 15 oktober.

Hinner de som vill vaccinera sig innan kulmen på influensan är nådd?

– Jag tror inte att alla kommer att hinna det, säger Olle Wik.

Vaccinationer kommer att erbjudas på alla vårdcentraler och även på en del distriktssköterskemottagningar. Landstinget har även ett samarbete med hemsjukvården i kommunerna så att vaccinationer kan ske där. Skolhälsovården ställer upp och vaccinerar både barn och familjer och även privata mottagningar och företaghälsovård kommer att utföra vaccinationer.

– Vi har en omfattande mängd vaccinatörer, säger Karin Malmqvist, chef för Division allmänmedicin.