SÖRMLAND

Hårdare krav på energibolagen

Från och med den 1 oktober gäller det nya krav på tydlig prisinformation från fjärrvärme-företagen. Avdelningschefen på Energimarknads-
inspektionen Tommy Johansson berättar att denna lag nu är förtydligad och kan också straffas ifall den inte följs.

– Vi ringer företagen och berättar vilka regler som gäller. Vi har också möjlighet att skriftligen förelägga företagen och förena ett föreläggande med vite, säger Tommy Johansson.

De nya reglerna innebär att prisinformationen ska finnas tillgänglig till alla kunder, även för bostadsrättsföreningar som använder fjärrvärme. Elföretagen är också skyldiga att beskriva vilken priskonstruktion som används och som kund ska man enkelt kunna hitta information på företagens hemsidor eller begära en skriftlig överblick.

Tommy Johansson på Energimarknadsinspektionens säger att dessa nya regler behövs eftersom fjärrvärmekunderna traditionell befunnit sig i en ganska svar ställning i förhållande till fjärrvärmeföretagen.

– Därför är det särskilt viktigt på fjärrvärmemarknaden att den information som finns om priserna är korrekt och användbar, säger Tommy Johansson.

– Många kunder har svårt att förstå fjärrvärmeföretagens priser eftersom företagen hittills har redovisat dem på olika sätt. Nu får vi jämförbara priser, vilket gynnar kunderna och gör marknaden mer transparent, berättar Tommy Johansson.

Negin Sedghi
negin.sedghi@sr.se