Influensan

Besöksförbud på flera avdelningar

För att förhindra att gravida och nyfödda ska drabbas av den nya influensan så införs nu besöksförbud på Centralsjukhuset i Karlstad. Det är kvinnosjukvården och barnkliniken i Värmland infört restriktionerna för besök för barn som inte vårdas där.

De avdelningar som berörs är förlossningskliniken, barnintensiven, specialistmödravården, eftervårdsmottagningen och ultraljudsmottagningen.

Anledningen till besöksförbudet är att man vill förhindra att smitta sprids bland de som är särskilt känsliga som exempelvis nyfödda, för tidigt födda och gravida.

Besöksförbudet gäller dock inte den andre föräldern eller annan anhörig om annan förälder saknas, och klinikerna kan även ge dispens i vissa fall.