Kommunals avtal klart i tre av länets kommuner

De lokala löneavtalen för kommunals medlemmar är nu klart i tre av länets kommuner, Söderköping, Ydre och Boxholm.
I genomsnitt får kommunals medlemmar mellan 4,1 och 4,5 procen i löneökning. Hittills har ett 40-tal kommuner i landet blivit klara med sina avtal där genomsnittet ligger omkring 4,5 procent. I de övriga östgötska kommunerna har parterna inte kommit lika långt i förhandlingarna.