Trafikverket

"Ett väntat besked"

De flesta i personalen på Ban- och Vägverken i Borlänge blev inte överraskade av torsdagseftermiddagens regeringsbeslut om att slå ihop de två verken till en ny myndighet med huvudkontor i Borlänge. Trots att mycket idag är oklart med sammanslagningen, så tar personalen det ganska lugnt.

Från den 1 april nästa år blir de två myndigheterna i Borlänge en myndighet. Mycket är alltså oklart om hur sammanslagningen ska gå till i praktiken. Det är ett orosmoment för de anställda, men en del var lättade över beskedet.

--  Det är roligt, det blir någonting nytt att se fram mot. Det kan bli något bra av det här, säger till exempel Karina Görlin, Vägverket..

Att huvudkontoret hamnade i Borlänge tycker Karina Görlin  är ett glatt besked:

--   Jag väntade mig inte det.

Jobben är inte garanterade för de anställda. Det är ett orosmoln.

--  Det är svårt säga i förväg hur det ska fungera när vi blir en så stor myndighet. Och det här kommer så snabbt, det ska utredas så snabbt. Det är mycket som ska slås ihop och fungera. Det är inte bara på papperet man ska föra samman så stora myndigheter, säger Kia Karlendal, registrator på Banverket, som inte vet om hon får behålla anställningen.

Peder Torp på Banverket, som jobbar med signal- och teleteknik, har inte mött någon större oro idag på jobbet.

--  De flesta ser det som naturligt. Och jag känner ingen oro för mitt eget jobb, säger han.

dalanytt@sr.se