Oklart hur lång tid ärendet med Rv 51 tar

Näringsdepartementet kan inte säga hur lång tid det behöver för att ta ställning till överklagandet mot ombyggnaden av Riksväg 51 genom Svärtinge.
Ägarna till ett tiotal fastigheter i Svärtinge står fast vid sin överklagan av planerna och Vägverket i Borlänge har skickat den till regeringen. Vägverket anser att endast en fastighetsägares klagan bör prövas av regeringen men föreslår ändå att den ska avslås. Ägarna till övriga fastigheter anses inte tillräckligt berörda för att deras klagomål ens ska prövas. Men nu ska alltså Näringsdepartementet gå igenom överklagan och bl a höra av sig till fastighetsägarna. Hur lång tid detta tar är alltså oklart. Enligt Vägverkets Region Sydöst krävs besked före årsskiftet och absolut senast i januari om bygget ska kunna starta hösten 2004 som planerat.