Klimatförändringar öppnar ny sjöväg

Förändringarna i klimatet gör att sjövägen mellan Europa och Asien kan kortas med flera tusen kilometer. För nu är det möjligt, att under åtminstone några månader, ta vägen via den så kallade Nordostpassagen norr om Ryssland.

Tre tyska handelsfartyg har nyligen seglat genom Nordostpassagen, som de första icke-ryska fartyg som tagit sig fram i de här vanligen isbelagda farvattnen. Och det danska rederiet Torm är berett att inleda trafik mellan Europa och Asien med nya fartyg, specialbyggda för att ta sig fram i just Arktis.

Det är den globala uppvärmningen som har gjort att isen släpper sitt grepp om Nordostpassagen under omkring åtta veckor i slutet av sommaren. Och då öppnar sig möjligheten att avsevärt förkorta sjövägen mellan Europa och Asien.

Mellan exempelvis de stora hamnstäderna Rotterdam i Nederländerna och Yokohama i Japan blir vägen omkring 7 500 kilometer kortare. Det gör inte bara transportkostnaderna betydligt lägre. Det betyder också omkring 40 procent mindre utsläpp av koldioxid från fartygen.

Det är nu 130 år sedan den svensk-finländske upptäcksresanden Adolf Erik Nordenskiöld blev den förste att ta sig fram genom Nordostpassagen. Men hans fartyg Vega frös fast i isen, och fick vänta i tio månader på att komma loss igen.

Men just nu ligger alltså vattnen öppna, och det samma gäller Nordvästpassagen norr om Kanada. Och många klimatforskare tror att det inte är en tillfällighet utan att så här kommer det att bli i fortsättningen.

Men alla är inte glada över den nya transportvägen. Miljögrupper oroar sig för hur fartygen kommer att sprida sina utsläpp i nya områden. Och dessutom är övervakning och sjöräddning i de här trakterna inte alls utvecklade, vilket för övrigt gäller hela det arktiska området.

Klimatförändringarna har gett förhoppningar om att kunna utvinna olja, gas och mineraler i områden som hittills varit oåtkomliga under isen. Och det kommer att ställa stora krav på sjösäkerheten i Arktis.

Christer Fridén, SR:s Nordenkorrespondent
christer.friden@sr.se