Förbifart Stockholm

Krav på sprinklersystem i ny trafikled

Brandförsvaret vill ha sprinkelsystem i Förbifart Stockholms tunnlar. Misstagen från Södra Länken ska inte upprepas när Förbifart Stockholm ska börja byggas, säger brandingenjör Stefan Jidling vid Stockholms brandförsvar.

– Det finns erfarenheter att ta med sig från Södra Länken, den projekterades med ett säkerhetskoncept att man aldrig skulle ha stillastående trafik i den, det konceptet gäller inte nu för de nya tunnlarna som byggs. Nu handlar det om att kunna hantera stillaståendet trafik och köbildning i tunneln, säger brandingenjör Stefan Jidling vid Stockholms Brandförsvar.

Södra länken som stod klar 2004 saknar sprinklersystem. När tunnlarna byggdes ansåg man att det inte var nödvändigt. Man räknade med att det inte skulle bli stillastående trafik i tunnlarna, men så gott som dagligen blir det köer.

När nu Förbifart Stockholm, med 17 kilometer tunnel ska byggas är det enligt Stefan Jidling på brandförsvaret viktigt att ta med de erfarenheterna.

Vägverkets projektledare för Förbifarten, Riggert Andersson menar att trafiken kommer rulla på så bra att till och med SL:s bussar inte behöver nåt särskilt körfält.

– Vi har gjort den bedömningen just nu, att trafiken i Förbifarten kommer att flyta bra, så att kollektivtrafiken kommer fram i tunneln, säger Riggert Andersson, Vägverkets projektledare för Förbifarten,

Men det vågar Brandförsvar och Räddningstjänsten inte räkna med och det beror helt enkelt på vad som hänt vid flera tillfällen i Södra Länken, enligt brandingenjör Stefan Jidling.

– Vi på brandförsvaret förordar en sprinklerlösning och säkerhetskonceptet bygger på egenutrymning, att trafikanterna kan ta sig ut själva om det skulle uppstå en olycka här nere, säger brandingenjör Stefan Jidling vid Stockholms Brandförsvar.

Hur väl brandförsvarets önskemål kommer att landa när väl tunnlarna i Förbifart Stockholm börjar byggas är oklart. Än så länge är brandingenjör Stefan Jidling försiktigt hoppfull.

– Vi känner att vi har ett bra gehör idag hos Vägverket, men vi har ju ingen garanti för att få igenom allt vad vi anser vara behövligt för säkerhetsnivåerna, säger brandingenjör Stefan Jidling vid Stockholms Brandförsvar.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se