Viktigt att se över Flygvapenmuseums framtid

Det är viktigt att det blir en permanent lösning för Flygvapenmuseum i Linköping och att staten tar sin del i ansvaret att för åstadkomma detta.
Det skriver riksdagsledamoten Linnea Darell (fp) i en motion till riksdagen. Darell anser att museet är en riksangelägenhet och därför bör få ett anslag som täcker ökade hyres-och driftkostnader. Flera av museets flygplan är idag utlånade till andra museer eftersom de inte får plats i Linköping.