Inflyttning gav brist på daghemsplatser i Norberg

I fjol gick debattens vågor höga i Norberg eftersom flera dagisavdelningar och en skola var nedläggningshotad. Det var brist på barn och pengar som tvingade fram en omstrukturering av verksamheterna. Men idag är situationen den omvända.
Inte på flera år har kön till en daghemsplats varit så lång som den är idag i Norberg. Idag står 20 barn och väntar på en plats och efter årsskiftet kommer ytterligare minst 15 till. Samtidigt är bristen på personal och lokaler påtaglig. Och utan extrapengar kommer det att bli svårt att lösa situationen, säger förvaltningschef Monica Abrahamsson. Hon pekar på möjligheten att placera barn på lediga platser i Kärrgruvan och Karbenning, men det skulle för många föräldrar innebära långa extraresor när de skall till jobbet. Och eftersom även arbetslösa och barnlediga har rätt till tretimmarsplats på dagis försvinner platser på de centrala avdelningarna. I fjol fattades det barn och pengar och ett par dagisavdelningar stängde. Men någon nedläggning av någon skola hann man inte med. Idag är alltså situationen den omvända. Tack vare inflyttning har antalet barn ökat dramatiskt och bristen på lokaler blir allt mer påtaglig. -Vi sitter just nu och letar efter nya möjligheter att spara medan vi egentligen borde behöva mer pengar för att utveckla verksamheten så att alla kan få plats inom rimlig tid, säger Monica Abrahamsson till P4 Västmanland.