riksväg 33

Storsatsning på Höglandsväg

Riksväg 33 mellan Nässjö och Eksjö kommer att rustas upp det kommande decenniet. Det visar Vägverkets och Banverkets gemensamma långtidsplan som tidigare i veckan lämnades över till regeringen.

Riksväg 33 kommer att bli mötesfri och delvis få ny sträckning och även en ny sträckning förbi Eksjö.

I övrigt är det tunt med satsningar i länet.

Som väntat ingår inte det omdiskuterade dubbelspåret vid Vätterstranden i Banverkets satsningar det kommande decenniet.

Jönköpings kommuns planer på dubbla järnvägsspår utmed Vätterstranden för att underlätta för tågtrafiken har under många år kritiserats av dom som vill ha bort järnvägen helt från stranden. Men kommunens lobbyarbete mot Banverket tycks inte ha gett något resultat.

De gemensamma långtidsplanerna som Banverket och Vägverket presenterat gäller ändå fram till år 2021.