Gotlands historia ska samlas på cd

Hela gotlands historia ska förvandlas till ettor och nollor. För nu finns det nämligen planer på att göra ett arkiv om vår historia på Internet eller på cd-romskivor. Det man vill visa på är att arkiv inte är någonting tråkigt och dammigt och man vill gära oss alla mer intresserade och delaktiga i vår egen historia. Det är DBW som kommit med iden till det här så här säger Stefan Fågelvik om planerna: