jönköping

Oväntat avhopp av moderat

En av moderaternas mer kända politiker i Jönköping, Sotiris Delis, hoppar nu oväntat av sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Delis säger till Nyheterna att han inte är nöjd med hur uppdraget ser ut för en vice ordförande och att den rollen måste förändras.

Han vill ge mer inflytande och deltagande i förberedandet av besluten till alla förste vice ordföranden i kommunens nämnder.

Sotiris Delis sitter däremot kvar som ledamot i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.