Håbo

Skolkontoret får spara

Skolkontoret i Håbo kommun ska spara 1,5 miljoner kronor inom administrationen. Det sker bland annat genom genom att antalet skolledartjänster minskas.

Besparingarna är ett led i att komma till rätta med det underskott på totalt 9 miljoner kronor som skolförvaltningen i kommunen brottas med.

Tidigare har skolnämnden i Håbo kommun beslutat att minska skolpengen med 560 kronor per barn för att spara pengar.