helsingborg

Sjabblande poliser ska utredas

Vid två tillfällen på kort tid har misstänkta brottslingar släppts i stället för att häktas på grund av att polisen i Helsingborg inte delgivit dem misstanke om brott i rätt tid. Nu ska riksenheten för polismål vid åklagarmyndigheten i Malmö granska om det har begåtts något tjänstefel.

Polisen ska delge misstanke om brott innan det första förhöret med en misstänkt hålls. Polisen ska också precisera vilket brott det rör sig om. Detta här ska också protokollföras.

Men vid två tillfällen de senaste veckorna har det alltså inte blivit gjort - vilket lett till att sex misstänkta brottslingar av rättssäkerhetsskäl släppts i samband med att det skulle hållas häktningsförhandling.

Det första fallet handlar om fem unga män som greps den 19 augusti och som är misstänkta för att ha våldtagit en 14-årig flicka. Männen fick släppas trots att åklagaren var orolig för att det skulle försvåra utredningen.

Det andra fallet handlar om en 36-årig man som är misstänkt för att ha monterat en sprängladdning som hittades på en bil i Ängelholm i söndags. 36-åringen har erkänt att han satte fast sprängladdningen på bilen som tillhör en ung Helsingborgskvinna. Men inte heller han kunde häktas av formella skäl.