Förundersökning kring misstänkt polis

En polis i Linköping misstänks ha brutit mot tystnadsplikten. (SR Östergötland)