Oppositionen startar blogg

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lanserade på lördagen samarbetsbloggen Rödgrön.se.

Här presenteras oppositionens politiska överenskommelser och motioner under rubriken "Vår politik".