Varken batong eller uniform för väktare

Sedan i somras får väktare inte längre ha väktaruniform och batong vid störningsjourer. Att meddela hyresgäster att de spelar för hög musik är nämligen inget bevakningsuppdrag, menar Rikspolisstyrelsen som formulerat de nya reglerna. Kritiken växer nu bland landets väktarbolag.

– Här sätter jag fast en bricka, eftersom det inte får stå väktare, så det blir helt svart bara. Sedan tar jag bort batongen, säger Linus Söderström, väktare i Åkersberga.

Linus Söderström åker i snitt på fyra, fem olika störjourer i veckan här i Åkersberga och han visar hur han gör numera för att i lagens mening inte utge sig för att vara väktare när han då ringer på dörren. Han tycker att arbetsuppgiften blivit osäkrare nu.

– När du tejpar över väktarmärket så har du inte det förstärkta rättskyddet plus att du har inte batongen med dig som du är utbildad på och du vet inte vad som kommer att stå bakom dörren när du ringer på.

Så du blir mindre trygg?

– Ja, lite mindre trygg. Vi undviker nu att åka själva på det. Oavsett klockslag på dagen så försöker vi alltid åka två.

Sedan den 11 juni i år gäller Rikspolisstyrelsens nya föreskrifter för bevakningsföretag baserade på bevakningslagen. Där slås det fast att störningsjouren handlar om att hålla ordning. Något som väktare inte utbildas för i dagsläget, säger Lars Tonneman, chef för Rikspolisstyrelsens polisrättssektion.

– Man har alltså inte någon utbildning på mental konflikthantering. Lagstiftarens tanke är att det är kategorier som har sådan utbildning som ska göra sådana arbeten, till exempel poliser och ordningvakter.

Men kritiken mot de nya reglerna växer nu bland landets väktarbolag, som är rädda för att fastighetsägare inte längre vill betala för väktare som ändå inte får utge sig för att vara väktare. Christer Jansson är chef vid ett väktarbolag i Gävleborg.

– Jag kan förstå att det är många fastighetsägare som nu kommer att säga upp kontrakten med vaktbolagen nu och få arga hyresgäster nu

Men hos polisen har det tidigare rapporterats om flera incidenter där lägenhetsinnehavare blivit förledda av att de tror sig ha att göra med en myndighetsutövare utanför dörren när väktare kommer, säger Lars Tonneman vid Rikspolisstyrelsen. Och han poängterar att möjligheten för väktarbolag att åka på störningsjourer fortfarande finns, så länge väktarskylt och batong inte syns.

Samtidigt är det just det som blir problematiskt, menar Christer Jansson.

– Skulle jag vara hyresgäst och det står någon med en jacka jag inte känner igen utanför så skulle inte jag öppna dörren. Står det någon i väktaruniform så har jag ett visst förtroende för den personen så då skulle jag säkert öppna dörren och fråga vad han ville.

Från lokala hyresgästföreningar har det även uppstått en oro för att fler störningsjourer nu vidarebefordras till polisen, som har andra prioriteringar och inte lika ofta kan komma till platsen. Men vid vaktbolagens branschorganisation, Sweguard, är man övertygad om att det kommer att bli nya överenskommelser, säger organisationens presstalesman, Åke Andersson.

– Förra gången de kom med anvisningar så ändrades de efter en tid när vi hade förhandlat. Vi tror att vi ska komma vidare med Rikspolisstyrelsen. Vi har diskuterat med bland annat med fastighetsägare och vi diskuterar med facket på olika håll i landet, säger Åke Andersson, vid branschorganisationen Sweguard.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se