Kraftiga översvämningar i Västafrika

I västra Afrika har häftiga skyfall orsakat översvämningar i fem länder, och 350 000 människor har tvingats lämna sina hem.

Ett 30-tal människor rapporteras ha dött, men FN tror att den siffran kommer att stiga till mångdubbelt fler.

På bara en dag föll regn som motsvarar en fjärdedel av den årliga nederbörden.