Avbruten amning kan ge bröstcancer

Kvinnor som drabbas av svår bröstkörtelinflammation när de ammar utvecklar oftare bröstcancer än andra kvinnor i samma ålder.

Enligt forskare vid Karolinska institutet och Regionalt onkologiskt centrum i Uppsala är det inte inflammationen i sig som är orsak till riskökningen, utan sannolikt beror det på att amningen avbrutits. Det skriver Upsala Nya Tidning.

Forskarnas studie publiceras i septembernumret av facktidskriften Epidemiology, och omfattar drygt 8 000 kvinnor som drabbats av så svår bröstkörtelinflammation att de måste läggas in på sjukhus.

Av de 8 000 insjuknade 106 senare i bröstcancer.

Enligt forskarna kan dock inte cancern kopplas direkt till bröstkörtelinflammationen eftersom tumören i bara hälften av fallen uppstod i det bröst som varit inflammerat.

Eftersom amning bidrar till att skydda mot bröstcancer tror forskarna att en förklaring till riskökningen är att amningen avbrutits i förtid på grund av inflammationen.