Kvinnors beteende i trafiken blir allt sämre

Kvinnor tar efter männens dåliga vanor i trafiken. Det visar en sammanställning av antalet skadade, bötesfällda och trafikbrottslingar under de senaste två åren. Undersökningen presenterades av NTF i Jönköping idag.
Siffororna visar att kvinnorna står för dom största ökningarna när det gäller både svåra skador och trafikbrottslighet. Fortfarande är det är män som står för dom flesta brotten och olyckorna. Men kvinnorna knappar in, speciellt i åldersgruppen 18-24 år. När det gäller brott mot trafiklagen, som bland annat innefattar rattfylleri, olovlig körning och grov vårdslöshet i trafiken, så har antalet unga kvinnor ökat med nästan 50 procent mellan år 2000 och år 2002. När det gäller antalet döda i trafiken är en stor majoritet män, och även när det gäller svårt skadade, men ökningen av svårt skadade unga kvinnor är betydligt större än för unga män. För männen är siffran tolv procent fler mellan år 2000 och år 2002, och för kvinnorna är siffran 31 procent. Undersökningen visar också att unga kvinnor allt oftare blir bötesfällda för att inte ha använt bälte eller för att ha kört för fort.