Halland

Blåtungevaccinet gör kor sjuka

Det vaccin som används för att nötkreatur inte ska få blåtunga kan vara skadligt för djuren. Korna mjölkar sämre och betydligt fler dödfödda kalvar har konstaterats på en gård i Vessigebro.

Lantbrukaren Magnus Karlsson som har en gård med 200 mjölkkor i trakten av Vessigebro har märkt att hans kor börjat bete sig konstigt efter vaccinationen.

– Mina djur mår inte väl. Korna tugger fragda och är slöa. De är ömfotade och har svårt att förflytta sig.

– Korna går inte till mjölkningen som de ska och vi får lägga ner mer arbetstid.

Magnus Karlsson bedömmer att han på det år som gått sedan vaccinationen förlorat 500.000 kronor. Förutom kornas ändrade beteende är han övertygad om att vaccinet påverkar deras avkomma.

– Nio månader efter vaccinationen så hade vi nio dödfödda kalvar under tre veckor. Det är nästan häten av kalvarna som föddes under perioden.

Under helgen har åtta andra mjölkbönder hört av sig till Magnus Karlsson och berättat att  de har sett samma symptom hos sina kor efter vaccinationen.

Men på Jordbruksveket vill man inte kännas vid att symptomen hos korna kan ha något med vaccinationen mot blåtunga att göra.

– Jag tror aldrig att Jordbruksverket kommer att erkänna det. Det blir för dyrt. Då kommer alla alla lantbrukare att ställa krav på staten, säger Magnus Karlsson.