Oenighet om EU-lag bland Sörmlands riksdagsmän

De sörmländska riksdagsledamöterna är splittrade om förslaget till ny grundlag för EU.
Socialdemokraternas riksdagsgrupp har sagt ja till regeringens skrivelse, som i princip godkänner det förslag de olika EU-länderna nu förhandlar om. Men ingen av de övriga politikerna på sörmlandsbänken vill idag utala något stöd för regeringens förslag. Moderaternas Per Westerberg vill inte säga hur han står, men alla övriga skulle rösta nej om det vore omröstning om regeringens förslag idag.