Ideella organisationer tar över

Allt fler kommuner låter ideella organisationer ta hand om verksamhet som tidigare varit offentlig. En studie gjord vid Göteborgs universitet visar att tex Länkarna, Stadsmissionen och kvinnojourer i flera städer är en sorts kommunala underleverantörer.
Enligt universitetslektor Staffan Johansson, som gjort undersökningen, har man kommit längst i kommuner i Stockholmsområdet samt i Norrköping, Linköping och Uppsala och det är lika vanligt i kommuner med socialdemokratisk majoritet som i kommuner med borgerlig majoritet.