Norrköping

Tjädrar hotas av avverkning

Nu riktas kritik mot skogsbolaget Holmens planer på att avverka skog i området Jordbromossen i Kolmården där det finns spelplatser för tjädrar. 

Ordföranden för Östergötlands ornitologiska förening Kjell Carlsson tycker det är under all kritik att Holmen, som är ett miljöcertifierat företag, tänker avverka i området.

Holmen skog skall avverka 10 hektar skog i området Jordbromossen som ligger norr om Åby i Kolmårdsskogarna. Här finns det gott om tjäder, och det är en av platserna där fåglarna på våren har en form av fortplantningslek, det som kallas för att tjädrarna spelar. Östergötlands ornitologiska föreningen är mycket kritisk till att bolaget vill avverka just här.

- Det finns brist på skog av det här slaget och att men någon typ av trovärdighet med sin naturvårdsambition bete sig på det här sättet är inte vettigt, det är direkt tokigt tycker vi, säger Kjell Carlsson, ekolog och ordförande i Östergötlands ornitologiska förening.

Men Jonni Friberg, jägmästare och regionansvarig på Holmen skog tycker att kritiken  saknar grund, tjädern betraktas inte som utrotningshotad och det är enligt honom bara en spelplats av många som berörs.

- I det här fallet behöver tjädern bara flytta sig 100-150 meter där det finns liknande skogar där tjädern kan husera, säger han.

Kjell Carlsson är ändå kritisk och hänvisar till undersökningar som visar att tjäderbeståndet i Kolmården har halverats sen början av 90-talet, även om det har ökat något senaste året.

- Det här är kanske inget dråpslag mot tjädern i Kolmården, men i ett större perspektiv med en lokal och global tillbakagång av tjäder så är det ett olyckligt beslut, det kommer vi inte ifrån, säger Kjell Carlsson.

Skogsbolaget tar inte åt sig av kritiken och tänker avverka skogen i höst eller vinter, Jonni Friberg tycker att de tar den hänsyn som behövs.

- Det finns ju ingen anledning att ta hänsyn till tjädern eftersom den inte är utrotningshotad, då finns det andra arter som är viktigare att ta hänsyn till, säger Jonni Friberg på Holmen skog.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se