Örnsköldsvik - en av landets bästa skolkommuner

Örnsköldsvik kom på 17:e plats av de totalt 289 kommunerna i den ranking som Lärarförbundet gjort. Vid bedömningen togs hänsyn till bland annat lärartäthet och betygsresultat.
Birgith Johansson, ordförande i Barn och utbildningsnämnden, säger att hon är jätteglad över den fina placeringen och att det är resultatet av ett målinriktat lagarbete.