Ekonomi och försvar dominerade EU-toppmöte

Samtalen om hur EU:s ekonomi ska stimuleras och hur det framtida försvarssamarbetet ska se ut, dominerade EU:s toppmöte som avslutades i Bryssel på fredagen. Ekonomidiskussionerna mellan EU:s ledare avancerar långsamt medan däremot förhandlingarna om försvarssamarbete slutade med sammanbrott.
Försvarsförhandlingarna bröt ihop på torsdagskvällen när EU:s ledare diskuterade frågan över en sen middag. Storbritannien, Frankrike och Tyskland har haft svårt att enas om formerna för ett gemensamt försvarssamarbete och när en stor grupp länder, bland annat de nya medlemsländerna förklarade att de inte vill ha en europeisk försvarsorganisation som konkurrerar med Nato, då föll förslaget. USA oroas Kanske påskyndades sammanbrottet av att planerna på ett europeisk försvarssamarbete fått USA att reagera och kräva ett extrainsatt Natomöte om EU:s planer. USA:s oroas av att Storbritannien efter Irakkrisen nu söker sig tillbaka till Europa och verkar redo att försöka lappa ihop sina trasiga relationer med Frankrike och Tyskland. Ekonomin på väg tillbaka Diskussionerna om försvarssamarbete ligger tills vidare nere medan däremot frågan om hur EU:s ekonomiska tillväxt ska stimuleras har diskuterats med förnyad energi. EU:s ledare ser tecken på att ekonomin är på väg att återhämta sig och vill nu stimulera tillväxten med ett snabbstartprogram med projekt som kan sättas igång utan större förberedelser och som snabbt kan få fart på ekonomin. Även diskussionerna om de långsiktiga stimulansprojekten i Europa fortsätter. EU-länderna är ganska eniga om att nu behövs satsningar framförallt inom forskning och utveckling men den springande punkten är fortfarande hur energiinjektionerna i den europeiska ekonomin ska finansieras.
Kerstin Brostrand, Bryssel kerstin.brostrand@sr.se