Forskare vill ha allmänt demenstest

Svenska demensforskare vill ha allmänna test för att upptäcka sjukdomen i god tid och kunna sätta in bromsande mediciner.
Professor Lars-Göran Nilsson som leder demensforskningen vid universitetet i Umeå säger till TT att man genom tidigare upptäckt skulle kunna fördröja sjukdomen hos den som drabbas i upp till tio år. Risken för att bli dement ökar kraftigt med åldern. Bland svenskar över 85 år är var femte dement, men fler män än kvinnor drabbas.