Ånge

Turistbyrå kritiseras

Ånge turistbyrå och naturum kritiseras av arbetsmiljöverket för brister i arbetet mot risken om hot- och våld i verksamheten.

Verket kräver en undersökning och bedömning om de risker om hot och våld som kan uppstå vid turistbyrån. Utifrån riskbedömningen måste sedan personalen få information om hur de ska handla om hotfulla situationer uppstår.