Kritik mot vägsatsning

För stora satsningar på vägar i länet, och för lite kollektivtrafik. Det säger miljöpartiets oppositionsråd Jonas Eriksson i landstinget, som är kritisk till de kommande årens trafiksatsningar i länet.

- Merparten av de investeringar man tittar på de kommande tio åren går till att förbättra och göra vägtrafiken enklare när vi egentligen borde satsa på de kollektiva reseslagen, säger Jonas Eriksson (MP).

Det är den så kallade länstransportplanen som miljöpartisten Jonas Eriksson är kritisk till. Planen föreslår hur en miljard kronor ska satsas på trafiken de kommande tio åren. Och det är mycket riktigt vägar som står i fokus.

Det bekräftar Iren Lejegren, regionråd och ordförande för regionförbundet örebro län, som har tagit fram planen.

Men samtidigt framhåller hon att det sker miljösatsningar.

- Vi lägger mycket mer på kollektivtrafik, gång och cykel är våra jämbördiga län gör, till exempel Västmanland, Sörmland och Uppsala.

Men det är långt ifrån tillräckligt anser miljöpartiets Jonas Eriksson, och betonar att de högtravande klimatmålen i transportplanen går stick i stäv med de konkreta satsningarna, till exempel ett förslag att höja hastigheterna på vägarna.