Miljön i Lyckebyån sla förbättras

Folks inställning till miljön i- och kring Lyckebyån har undersökts via en enkät som Regionförbundet i Kalmar län och Högskolan gjort. 300 boende längs ån från Kosta till Karlskrona har frågats om vad man tycker och vet om ån och hur miljön kan förbättras.
Studien kring Lyckebyån är en svensk del i ett EU-projekt där vattendrag i sex länder kring Östersjön ingår. Svaren på enkäten kring Lyckebyån kommer nu att analyseras och genomförbara projekt kommer att följas upp med ny undersökning om två år.