Krokvåg

Mjölkbonde: - Ännu högre mjölkpris krävs

I dag höjer Milko mjölkpriset ut till konsument - frågan är om det är tillräcklig hjälp för mjölkproducenter i länet. Det råder mjölkkris i Europa, med fallande priser och färre mjölkbönder som följd, en kris som slår hårt mot näringen även i Jämtlands län.

Karl-Erik Dahlgren i Ragunda har 110 mjölkkor och ser bara en lösning:

- Det går igenom hela mejeri-Sverige och mejeri-Europa att priserna är så låga att det måste till en höjning. Det här är bara en början och ett rop på hjälp, säger han om Milkos prishöjning.

Men hur höjningen ska komma tillstånd vet inte Karl-Erik Dahlgren. Men kanske får vi ett svar från högre ort idag när Eu:s jordbruksministrar möts för att diskutera mjökkrisen.

Det tycks som mjölknäringen här står för ännu en strukturrationalisering, det trots att antalet mjölkleverentörer redan minskat från 548 stycken till 183 i länet under de senaste tolv åren. Invägningen av mjölk har minskat med 20 procent.

På kort sikt är Karl-Erik Dahlgren pessimistisk, men på längre sikt har vi stora fördelar menar han

- När dagens låglöneländer kommit i kapp oss så kommer folk där att efterfråga livsmedel från ställen som har speciella kvaliteter, säger Karl-Erik Dahlgren till SR Jämtland.

Mer om mjölkbönderna och mjölkkrisen hör du i programmet Lyssna i P 4 SR Jämtland, måndag eftermiddag.