Konkursvågen avtar

Uppdaterad version 13.49
19 östgötska företag gick i konkurs under augusti månad. I landet som helhet registrerades 393 konkurser, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande månad 2008.

Det innebär att företagskonkurserna inte längre ökar i samma snabba takt som tidigare i år. Det visar siffror från kreditupplysningsföretaget UC.