Växjö

Eon tog återigen ut överpris

Elbolaget Eon debiterade för mycket för att ansluta två personer till elnätet i Växjö kommun. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen som efter att ha granskat ärendet nu prutar ner överpriset.

Energimarknadsinspektionen anser att anslutningsavgiften överstiger den högsta tillåtna anslutningsavgiften. Detta är bara ett av många ärenden där Energimarknadsinspektionen har kommit till samma slutsats.

Eon ville ha 48 000 kronor av paret för att ansluta deras fastighet till elnätet.

Men Energimarknadsinspektionen har nu beslutat att priset istället ska vara 35 000 kronor, alltså 12 000 kronor mindre.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se