Polisen utreder flygbuller i Upplands Väsby

Flygbullret över Upplands Väsby har nu fått polisen att agera. Länskriminalen i Stockholm har inlett en förundersökning mot Luftfartsverket för att se om man bröt mot lagen när man tillät flygningar över centrala Upplands Väsby.
Tvisten om flyget över Upplands Väsby har pågått en längre tid. I september stoppade länstyrelsen flygningarna över tätorten efter klagomål från dom boende. Men det beslutet ändrades sedan av miljödomnstolen. Polisen ska bla kontrollera om bullernivåerna varit för höga.