Regional biogas kan ersätta olja

Av allt drivmedel som används här i länet skulle 15 procent kunna ersättas med regionalt producerad biogas. Den bedömningen gör Regionförbundet.

Men då kräver att alla restprodukter i regionen som går att använda som till exempel avfall och grönmassa verkligen används och inte går till spillo. Utsläppen av koldioxid skulle då kunna minskas med mer än 100 000 ton varje år.

Totalt skulle regionen kunna producera nästan 39 miljoner Nm³ biogas vilket ersätter lika många miljoner liter bensin och diesel.