LRF ogillar ny vägplan

Förslaget till en ny regional vägplan för Gotland får kritik av Lantbrukarorganisationen LRF. Bland annat tycker LRF att det är oacceptabelt att så få vägar klarar den nya normen för 90 kilometer i timmen.

Dessutom vill LRF att hamnen i Klintehamn byggs ut innan hamnen i Visby stängs för godstrafik.

LRF tycker också att det är viktigare med bredare länsvägar och bättre kollektivtrafik än separerade cykelvägar runt Visby, när resurserna är så knappa, tycker LRF som också vill att det satsas mer på enskilda vägar.