Långaryd/Ljungby

Laboraskolan granskas igen

I veckan ska Laboraskolan i Hylte kommun i Halland granskas av Skolinspektionen för att se att de ändrat på de brister som man haft synpunkter på. Skolan drivs av de frireligiösa Plymouthbröderna och flera elever på skolan kommer från Ljungby.

Bland annat har Skolinspektionen ifrågasatt om det religiösa trycket har varit så hårt att det påverkat om eleverna får den kunskap de har rätt till enligt skollagen.

Förra veckan tillträdde Alexander Thornberg som ny rektor för skolan och han ska städa upp i de konflikter som varit, säger han.

– Bara för att ägarna har en religiös tro tror folk att skolan präglas av detta men det gör den inte. Det är en vanlig, öppen friskola, säger Alexander Thornberg.

Det var i samband med att Laboraskolan startade sin verksamhet i början på 2007 som Skolinspektionen gjorde sin första granskning av skolan. Man hittade då två brister i hur skolan följer skollagen. Det gällde bland annat att föräldrarna lade sig i elevernas undervisningsmaterial, till exempel att de inte skulle få läsa litteratur som innehöll sex. Det här strider mot skollagens krav på öppenhet och allsidighet. De här problemen har man nu tagit itu med enligt rektor Alexander Thornberg.

Det förre rektorn Kjell Blomster sade upp sig bland annat för att han tyckte att skolan borde verka för att få in elever som inte var Plymouthbröder, för att skolan inte skulle bli för sluten. Men trots att varken Alexander Thornberg eller någon annan anställd på skolan tillhör Plymouthbröderna, har han ingen ambition om att elever med annan eller helt utan religiös bakgrund, ska börja på skolan.

– Jag tänker nog inte så mycket på det. Ambitionen har varit att skapa en skola som fungerar bra och det är den enda målsättningen som ägarna har, säger han.

Åsa Karlsson
nyheter.kronoberg@sr.se