Tvisten över på Korsnäs

Korsnäs i Gävle har gått med på att betala 40.000 kronor i skadestånd till fackförbundet Pappers. Bakgrunden var att företaget i början av året beordrade ut två anställda under deras ledighet, vilket innebar att företaget bröt mot reglerna om hur lång tid en anställd får jobba utan vila.
Korsnäs erkände misstaget, men vägrade betala de 40.000 kronor som Pappers krävde, och då stämde fackförbundet företaget inför Arbetsdomstolen, AD, och krävde 100.000 kronor i skadestånd. Men nu har parterna alltså kommit överens om det ursprungliga beloppet, och det blir alltså ingen förhandling i AD. Men det återstår ytterligare en tvist. Pappers har även stämt Korsnäs för brott mot lagen om anställningsskydd och kräver 120.000 kronor i skadestånd för var och en av sex anställda som Korsnäs har sagt upp.