Hultsfred

Kommunen svarar på kritiken

Barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommun svarar nu på den kritik som oppositionsrådet Per-Inge Pettersson riktade mot det besparingsförslag, där skolorna i Järnforsen, Mörlunda och Silverdalen hotas av nedläggning.

Kritiken bestod av att besparingsförslaget saknade kostnader för bland annat skolskjuts, och att det kanske inte alls skulle bli en besparing att lägga ner skolorna.

Men barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson (S), säger nu att det trots bristerna i förslaget blir en besparing i kommunen.

- Vad jag förstår så kommer bli en besparing. Det är en halvering av elevantalet, och vi kan ju inte ha ett litet antal elever sittande i en stor skola, det är inte att hushålla med pengarna säger Gunilla Abrahamsson till Sveriges Radio Kalmar.

Ända sedan barn och utbildningsnämnden fick sitt besparingskrav på 12 miljoner kronor i våras, så har socialdemokraten Gunilla Abrahamsson sagt att det inte går att spara så mycket pengar - utan skolnedläggningar, och att hon istället vill se en skattehöjning i kommunen, trots att Hultsfreds kommun redan har länets högsta skattesats.

- Jag vill ut och höra vad våra kommunmedborgare tycker och tänker om detta, sen får vi ta ställning till hur vi ska göra. Det kanske blir både nedläggning och skattehöjning säger Gunilla Abrahamsson till Sveriges Radio Kalmar.

Anders Nyberg
anders.nyberg@sr.se